Koor 'Aan de Oever van de Rotte'

Geschiedenis

Het koor ‘Aan de oever van de Rotte’ bestaat al enkele jaren. Op deze pagina leest u over ons ontstaan en de mooie jaren die daar op volgden. 

1997

In 1997 ontstond de gedachte om een algemeen gemengd zangkoor te vormen in Bergschenhoek, inmiddels de gemeente Lansingerland. Joop Plokker was de eerste dirigent en vanaf het begin betrokken bij het koor. 


Het uitgangspunt voor dit nieuwe algemeen gemengde koor     was “zingen voor de lol”. De Heraut wijdde er destijds een artikel aan.

Bij de start bestond het repertoire voornamelijk uit vrolijke meezingers, canons, oud-Hollandse liedjes en het populaire   genre en zong het koor voor het merendeel eenstemmig.

1998

Op 4 juli 1998 zingt het koor bij de opening van de brug “de Opmaat”, welke wordt gebruikt als toegang tot het Polderhuis.

1999

Na de eerste jaren onder de vlag van muziekschool “het Polderhuis” gevaren te hebben, zette het koor op 1 september 1999 de stap tot de oprichting van een zelfstandig koor. De eenstemmige liedjes verdwenen geleidelijk en maakten plaats voor twee-, drie- of vierstemmige nummers. De canons bleven wel grotendeels op het repertoire.

2004

Eind december 2004 nam het koor op bijzondere wijze afscheid van mevrouw Joop Plokker. Zij ging met “functioneel leeftijdsontslag”. De koorleden bonden allerlei persoonlijke herinneringen tot een boek en boden dat aan. Natuurlijk ontbraken bloemen en lovende woorden niet. Het was ten slotte Joop die alle aanvankelijke schroom van de, toen, nieuwe zangers langzaam maar zeker liet verdwijnen. Onder haar muzikale, vrolijke en ontspannen leiding groeide het koor van “vrolijke meezingers” uit tot zangers van harmonieuze, meerstemmige liederen in verschillende genres.

Inmiddels zong het koor niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Russisch, Engels, Zweeds, Duits en Frans.

2006

Ter gelegenheid van de samenvoeging van de 3-B gemeenten tot de gemeente Lansingerland, maakte het koor een cd met de titel “LanZingerland”.
De opbrengst werd geschonken aan de Nursery School Bakau in Gambia. Met het geld konden leermiddelen aangeschaft worden.